Lærerteamet består af en flok ildsjæle, som brænder for at give vores elever den bedst tænkelige skolegang med udgangspunkt i skolens 3 grundværdier: Trivsel, faglighed og personlig udvikling.

Samarbejdet i lærerteamet sker bl.a. gennem ugentlig fælles forberedelse. Her er der fokus på udveksling af ideer, refleksion og sparring. Formålet er at sikre, at de forskellige kompetencer, som lærerne besidder bliver brugt bedst muligt. Ligeledes er det en måde at støtte op om hinanden og planlægningen af vores fælles temadage eller andre fælles arrangementer.

Herudover arbejder vi med lektionsstudier, som er en internationalt anerkendt metode, der går ud på, at lærerteams sammen planlægger, gennemfører og evaluerer en lektion med det formål sammen at udforske en fælles fagdidaktisk problemstilling.

Læs mere om vores arbejde med lektionsstudier på Nationalt videnscenter for læsning

Det er også vigtigt for os, også at have eksterne samarbejdspartnere. Eksempelvis kan nævnes:

  • Deltagelse i arbejdsgruppe omkring ”Innovative læringsprocesser i danskundervisningen”
  • Samarbejde med Vejle Idrætshøjskole
  • Samarbejde med studerende fra CVU Jelling
  • Netværk af autentiske gæstelærere, som bruges ved temadage
  • Samarbejde med tilsynsførende