Skoleleder

Pædagogisk diplomud­dannelse i læsningens didaktik, læsevejlederuddannelsen og læreruddannelsen.

Hvorfor Bredballe Privatskole

Jeg har altid drømt om at være med til at starte en lille skole, hvor der ikke er langt fra tanke, pædagogiske prioriteringer til handlinger. Den skole har vores lærerteam og bestyrelse sammen udviklet, så derfor synes jeg, at jeg er havnet på den rigtige hylde efter 27 år på Billundskolen. Skolen, og det at kvalificere undervisningen, har altid haft min store interesse. Det mener jeg, at der er gode muligheder for på en skole med tydelige rammer og med en lav klassekvotient, så derfor møder jeg glad og engageret på arbejde. 

Mit faglige fokus

Da læsning danner baggrund for al øvrig læring for skolens fag, er det min ambition, at alle elever på Bredballe Privatskole skal udvikle talent og glædes ved at læse og skrive. En tæt daglig kontakt med eleverne i undervisningen skal sikre, at hver enkelt elev udfordres på sit individuelle niveau, da det er forudsætningen for progression for yderligere læring.

Jeg er ligeledes optaget af innovative og entreprenante læringsprocesser, hvor eleverne udveksler, afprøver og udvikler idéer til forskellige forløb til gavn for og i samarbejde med deres og skolens nærmiljø. Det, at eleverne oplever ejerskab til de faglige processer samt mulighed for at fordybe sig i et fagligt område igennem længere tid, hvor produktet skal bruges af andre, anser jeg for et meget vigtigt element i elevernes læringsproces både i skoleforløbet og fremadrettet.

Som skoleleder er jeg en ildsjæl, der brænder for skolen og dens liv. Jeg prioriterer en tæt kontakt med både elever, forældre og lærere i skolens dagligdag. Ligeledes hylder jeg en ligeværdig organisering af skolen, hvor lærere inddrages i et tæt samarbejde omkring udvikling af skolen, og hvor uddelegering er vigtigt, da vi er en skole, hvor vi ved fælles kraft løfter og udvikler det pædagogiske og faglige miljø på vores skole. Dialog, tid til samtale og refleksion er for mig de vigtigste udviklingsredskaber på skolen.

Erfaring

Jeg har været ansat på Billundskolen som skolelærer igennem 27 år. I disse år tog jeg en pædagogisk diplomuddannelse i læsningens didaktik, hvilket gav mig nye øjne at se og forstå undervisning og læringsprocesser med. Især læsetilegnelsens aspekter og differentiering har været mit fokusområde. I den forbindelse deltog jeg i et pilotprojekt om implementeringen af læseprogrammet Reading Recovery i Danmark. Det er et tidligt intervenerende læseprogram, som støtter op omkring elever, der har svært ved at lære at læse. Sideløbende med det har jeg været aktivt bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningen. Jeg har været med til at udgive materialer under Dansklærerforeningens Forlag i Læsefidusserien. I de sidste år fungerede jeg som skolens læsevejleder. Sidst har jeg deltaget i Undervisningsministeriets arbejdsgruppe om forenkling af fælles mål i dansk og deltaget i en arbejdsgruppe i Kolding Kommune, hvor der arbejdes med entreprenørskab og innovative læringsprocesser i dansk i indskolingen. Derudover sidder jeg som medlem af kvalitetssikringsgruppen i Nationalt Videncenter For Læsning. Så på den måde har og er min interesse for danskundervisningen en vigtig del af både mit faglige liv samt min fritid. Se et udpluk af ét af mine foredrag omkring "Opdagende læsning " her.

Familie og fritid

Jeg er gift med Anders og har været det siden 1994. Vi har to voksne sønner, Simon på 33 år og Rune på 230. Rune bor og arbejder i Købehavn og  Simon bor  og arbejder i Oslo. Hele familien stor pris på de fælles skiture, som ofte går til Wagrain. Desværre er det mig, de nu venter på, så på den måde skifter rollerne igennem hele livet. Jeg nyder og sætter stor pris på samværet med min familie og mine gode venner. 

 Ses ofte med

 …flere skoletasker, briller og et smil..... 

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst