Formål


Bredballe Privatskoles Venner har til formål at støtte ekstraordinære ønsker fra Bredballe Privatskole, der kan være til glæde for eleverne og det sociale samvær på skolen og i lokalsamfundet. Formålet er ikke at støtte driften af skolen.

Det økonomiske fundament består af økonomiske bidrag fra foreningens medlemmer, gennem sponsorater og fondsmidler.

Alle bidrag er med til at give elever og lærere på Bredballe Privatskole de bedste forudsætninger for, at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø med fokus på trivsel, faglighed og personlig udvikling.

Bidrag fra foreningens medlemmer

Elever og forældre på Bredballe Privatskole er automatisk medlemmer af foreningen, når eleven er indmeldt på skolen. Det er kontingentfrit at være medlem af Bredballe Privatskoles Venner.

Vi anmoder derfor venligst alle familier, der er medlem af foreningen, om frivilligt at indbetale 200 kr. én gang om året. Indbetalingen er et frivilligt støttebidrag og gælder for hele familien i indeværende skoleår.

Betaling

Frivilligt kontingent kan indbetales jf. nedenstående som bankoverførsel eller MobilePay.

Konto nr: 9570 – 11982786

MobilePay: 55 26 77

Såfremt der er spørgsmål, kan du kontakte Bredballe Privatskoles Venner på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Formand, Helle Kliver , 23267063

 Vedtægter op for Bredballe Privatskoles Venner.

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst