Lærerteamet

Lærerteamet består af en flok ildsjæle, som brænder for at give vores elever den bedst tænkelige skolegang med udgangspunkt i skolens 3 grundværdier: Trivsel, faglighed og personlig udvikling.


Henriette Langkjær

Skoleleder

Mette Briesemeister

Lærer / Souschef

Anne Laursen

Lærer

Ann Christina Pålson

Lærer

Helle Schubert

Pædagog

Nete Holm Ravn

Lærer

Rikke Løkken

Lærer

Kristian Dam

Lærer

Aleksandra Jensen

Lærer

Jacob Olesen

Lærer

Mette Borgholm

Lærer

Katrine Enevoldsen

Pædagog

Jan Thomsen

Musiklærer

Bente Olesen

Madmor

Kari G. H. Jensen

Lærer

Henriette Frederiksen

Lærer

Elisa Danielsen

Lærer

Mette Hjorth

Lærer

Rune Schütze Olsen

Lærer

Mette Møller Nielsen

Lærer

John Kaspersen

Lærer

Samarbejdet i lærerteamet sker bl.a. gennem ugentlig fælles forberedelse. Her er der fokus på udveksling af ideer, refleksion og sparring. Formålet er at sikre, at de forskellige kompetencer, som lærerne besidder bliver brugt bedst muligt. Ligeledes er det en måde at støtte op om hinanden og planlægningen af vores fælles temadage eller andre fælles arrangementer.

Herudover arbejder vi med lektionsstudier, som er en internationalt anerkendt metode, der går ud på, at lærerteams sammen planlægger, gennemfører og evaluerer en lektion med det formål sammen at udforske en fælles fagdidaktisk problemstilling.

Læs mere om vores arbejde med lektionsstudier på Nationalt videnscenter for læsning

Det er også vigtigt for os, også at have eksterne samarbejdspartnere. Eksempelvis kan nævnes:

  • Deltagelse i arbejdsgruppe omkring ”Innovative læringsprocesser i danskundervisningen”
  • Samarbejde med Vejle Idrætshøjskole
  • Samarbejde med studerende fra CVU Jelling
  • Netværk af autentiske gæstelærere, som bruges ved temadage
  • Samarbejde med tilsynsførende

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst