Skoleteamet

Skoleteamet består af en flok ildsjæle, som brænder for at give vores elever den bedst tænkelige skolegang med udgangspunkt i skolens 3 grundværdier: Trivsel, faglighed og personlig udvikling.


Henriette Langkjær

Skoleleder

Sanne Østergaard Hansen

Viceskoleleder

Mette Monberg Briesemeister

Lærer

Ann Christina Pålson

Lærer

Rikke Løkken

Lærer

Jacob Olesen

Lærer

Anne Sophie Laursen

Lærer

Henriette Frederiksen

Lærer

Kari G. H. Jensen

Lærer

Mette Hjorth

Lærer

Rune Schütze Olsen

Lærer

Mette Bjørk Kofoed

Lærer

Babette Jacqueline Kristensen

Lærer

Aleksandra Jensen

Lærer

Kristoffer Wigh-Poulsen

Lærer

Pernille Skovshoved Lorentzen

Lærer

Ronja

Læsehund

SFO

Katrine Enevoldsen

Pædagog

Helle Schubert

Pædagog

Andreas Sabat

Pædagog

Anne HedmannSvendsen

Pædagogmedhjælper


Køkken

Bente Olesen

Madmor

Lina Jensen

Køkken

Louise Langkjær Jørgensen

Køkken

Samarbejdet i lærerteamet sker bl.a. gennem ugentlig fælles forberedelse. Her er der fokus på udveksling af ideer, refleksion og sparring. Formålet er at sikre, at de forskellige kompetencer, som lærerne besidder bliver brugt bedst muligt. Ligeledes er det en måde at støtte op om hinanden og planlægningen af vores fælles temadage eller andre fælles arrangementer.

Herudover arbejder vi med lektionsstudier, som er en internationalt anerkendt metode, der går ud på, at lærerteams sammen planlægger, gennemfører og evaluerer en lektion med det formål sammen at udforske en fælles fagdidaktisk problemstilling.

Læs mere om vores arbejde med lektionsstudier på Nationalt videnscenter for læsning

Det er også vigtigt for os, også at have eksterne samarbejdspartnere. Eksempelvis kan nævnes:

  • Deltagelse i arbejdsgruppe omkring ”Innovative læringsprocesser i danskundervisningen”
  • Samarbejde med Vejle Idrætshøjskole
  • Samarbejde med studerende fra CVU Jelling
  • Netværk af autentiske gæstelærere, som bruges ved temadage
  • Samarbejde med tilsynsførende

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst