It i undervisningen

På Bredballe Privatskole er it i mange tilfælde en integreret del af dagligdagen, og indgår i alle fag hvor det kan være relevant.

Der ligger klare tanker bag både lærerens og elevens brug af it.

Den enkelte elev arbejder med tre forskellige tilgange:

1.       Eleven skal kunne søge informationer og forholde sig til disse

2.       Eleven skal kunne arbejde digitalt og producere opgaver på de til enhver tid relevante platforme

3.       Eleven skal kunne arbejde ansvarligt i forhold til online kommunikation

 

It ses ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at højne kvaliteten af indlæringen. It erstatter ikke, men indgår som et supplement til blyant og papir.

 

Elever fra 0. klasse og opefter skal kunne medbringe en tablet. Elever i 2. klasse og opefter skal kunne medbringe en PC.