IT i undervisningen


På Bredballe Privatskole er IT i mange tilfælde en integreret del af dagligdagen, og indgår i alle fag hvor det kan være relevant.

Der ligger klare tanker bag både lærerens og elevens brug af IT.

Den enkelte elev arbejder med tre forskellige tilgange:

  • Eleven skal kunne søge informationer og forholde sig til disse
  • Eleven skal kunne arbejde digitalt og producere opgaver på de til enhver tid relevante platforme
  • Eleven skal kunne arbejde ansvarligt i forhold til online kommunikation

IT ses ikke som et mål i sig selv, men som et middel til at højne kvaliteten af indlæringen. IT erstatter ikke, men indgår som et supplement til blyant og papir.

Alle elever og lærere får stillet Office 365* til rådighed, hvilket bl.a. betyder, at eleven kan dele dokumenter med både sine kammerater og lærere, samt lave gruppearbejde i det samme dokument samtidig. Det forventes at elektroniske opgaver kan afleveres via teams. 

  • Elever fra 0. klasse og opefter skal kunne medbringe en tablet.
  • Elever i 2. klasse kan i særlige perioder, så som dage med nationale test samt skriveforløb, blive bedt om at medbringe en PC
  • Elever fra 3. klasse og opefter skal kunne medbringe en PC.

Download
BBPS IT - Anbefalinger til pc og tablet.
BBPS IT - Retningslinjer for brug af skolens netværk.

​*Office365 er en såkaldt "sky-tjeneste", som lader eleverne arbejde med Office-pakkens programmer som Word, PowerPoint, Excel og OneNote både i miniversioner på nettet og som de store versioner installeret på egen computer eller iPad.

Følgende vejledninger kan benyttes til at få installeret værktøjer på PC / Tablet / mobile til brug i undervisningen.

Vejledningerne bruges på eget ansvar.

BBPS IT - Install Office 365

BBPS IT - Install Teams on a PC

BBPS IT - Installing Teams on Android

BBPS IT - Teams via a browser

 

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst