Undervisning


På Bredballe Privatskole sætter vi en stor ære i at give en undervisning af høj faglig kvalitet, som er tilpasset den enkelte elevs niveau og med tydelig respons. Undervisningen foregår i trygge rammer, hvor den enkelte elev bliver set og hørt. 

Vores faglige fokus er følgende:

Indskolingen 0.-3. klasse

I indskolingen vægter vi en tryg skolestart med et fast indskolingsteam. Lærerne har stor faglig erfaring med at undervise på netop disse klassetrin. Undervisningen differentieres, således at det faglige niveau følger elevens kompetencer og potentialer. Der er en fokuseret læsestart, hvor der arbejdes funktionelt med læsning og skrivning. Eleverne har minimum 10 dansktimer og 8 matematiktimer og dermed sikres tid til fordybelse. Vi giver løbende feedback og underbygger evalueringer med resultater af de nationale test samt de standariserede test i dansk og matematik. Derudover har eleverne engelsk fra 0. klasse. Ligeledes er der hvert får lejrtur med henblik på at styrke sammenhold, fællesskab og faglighed.

Mellemtrinnet 4.-6. klasse

På mellemtrinnet vægter vi at elevernes færdigheder kommer helt ind under huden og anvendes til, at de opsøger og tilegner sig ny og større viden. De skriftlige opgaver er en fast del af årsplanen ligesom præsentationer og fremlæggelser er en integreret del af undervisningen. Eleverne har håndværk&design fra 4. klasse, tysk fra 5. klasse samt madkundskab i 6. klasse. Der tilbydes lektiecafé to gange om ugen, hvor der er en gennemgående lærer til at støtte og hjælpe. Vi giver løbende feedback og underbygger evalueringer med resultater af de nationale test samt de standariserede test i dansk og matematik. Ligeledes er der hvert får lejrtur med henblik på at styrke sammenhold, fællesskab og faglighed.

Udskolingen 7.-9. klasse

I udskolingen vægter vi, at eleverne selvstændigt opstiller problemformuleringer, opsøger ny viden og arbejder med større skriftlige opgaver og afleveringer. De større skriftlige opgaver er en fast del af årsplanen. Det forventes,
at eleverne selvstændigt kan præsentere den tillærte viden. Fra 7. klasse udvides fagrækken med fysik/kemi, biologi og geografi. Vi gennemfører de nationale test i engelsk, dansk, geografi og biologi. Ligeledes gennemføres der løbende evaluering i samtlige fag. Undervisningen fører frem til Folkeskolens Afgangsprøver. Der afholdes terminsprøver og projektuger, hvor disse prøveformer indgår og øves. Ligeledes er der lejrtur til Skagen i 7. klasse og Københaven i 9. klasse for at styrke sammenhold, fællesskab og faglighed.

Undervisningsministeriets Fælles mål følges helt på samtlige klassetrin.

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst