Fripladstilskud


Hermed en beskrivelse af mulighederne for ansøgning om tilskud til skolepenge og SFO betaling for Bredballe Privatskole.

En elev er tilskudsberettiget, når eleven opfylder de krav, der er fastsat i tilskudsbekendtgørelsen.

Kort sagt drejer det sig om at der er mulighed for at få tilskud til skolepenge og SFO betaling, afhængig af husstandsindkomsten.

I løbet af foråret, når fordelingssekretariatet har udsendt retningslinjerne, vil materialet blive tilgængeligt på skolens intranet.

Ansøgningsskemaet afleveres til skolen senest på nærmere angivet dato i efteråret.

Skolen indsender ansøgningerne, og senest med udgangen af januar, vil tilskudsberettigede få oplysninger om beløbets størrelse.

Beløbet modregnes på skolepenge fakturaer fra febuar måned. Hvis tilskudsbeløbet er større end det der skal betales, overførers restbeløb til efterfølgende betalinger.

Læs mere på: www.fordelingssekretariatet.dk

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst