Sponsorkoncept for Bredballe Privatskoles Venner


Kære potentielle sponsor

Vi vil gerne introducere sponsorkonceptet for Bredballe Privatskoles Venner. Foreningens formål er at støtte ekstraordinære ønsker fra Bredballe Privatskole, der kan glæde eleverne og det sociale samvær på skolen og lokalsamfundet. Formålet er ikke at støtte driften af skolen.

Hvad får din virksomhed ud at støtte Bredballe Privatskoles Venner?

Som sponsor for Bredballe Privatskoles Venner har du mulighed for at brande din virksomhed med en attraktiv privatskole, der på blot 5 år har nået ambitionen med antal elever og kun har enkelte ledige pladser for at være fyldt op. Skolen er forbundet med værdierne: Trivsel, faglighed og personlig udvikling.

Afhængig af sponsorniveau tilbyder vi forskellige muligheder for eksponering. Som sponsor har du mulighed for at blive eksponeret i Bredballe Privatskoles nye multihal, som bruges af offentligheden på lige fod med kommunens haller. Derudover tilbyder vi eksponering på skolens hjemmeside såvel som Facebook side, samt i skolens nyhedsbrev og evt. ifm. skoleevents.

Som sponsor har du mulighed for at promovere din virksomhed overfor en aktiv forældrekreds til skolens ca. 170 elever, såvel som øvrige interessenter til skolen og offentligheden i lokalsamfundet.

Du får selvfølgelig et diplom som tak for støtten og husk at sponsorater er fradragsberettigede.

Hvad støtter man som sponsor?

  • Ekstraordinære aktiviteter og projekter, som gør skolen til en aktiv spiller i lokalsamfundet
  • Bidrager til at Bredballe Privatskole kan tilbyde offentligheden en attraktiv multihal, der understøtter udviklingen af lokalsamfundet
  • Støtte trivslen, fagligheden og den personlige udvikling af skolens elever
  • Bredballe Privatskoles Venner samler altid ind til konkrete projekter, som offentliggøres løbende på skolens hjemmeside

Hvad er grundydelsen for at være sponsor?

  • Hovedsponsor: 25.000 kr.
  • Guldsponsor: 10.000 kr.
  • Sølvsponsor: 5.000 kr.

Sponsoraterne tegnes for 1-3 år ad gangen og følger skoleåret, dvs. fra august til juli. Betalingen foretages årligt. Såfremt der ønskes tegning af andet sponsorniveau eller type sponsorat kontakt venligst formanden for Bredballe Privatskoles Venner.

Rammer for sponsoratet:

HovedsponsorGuldsponsorSølvsponsor
Diplom
x
x
x
Logo på hjemmeside
x
x
x
Opslag på Facebook
x
x
x
Logo på sponsorvæg v. multihal
x
x
x
Logo på sponsorvæg i multihal
x
x
Logo i nyhedsbreve
x
x
Eksponering til skoleevents
x

Hvad gør jeg nu praktisk?

  • Kontakt evt. formanden for Bredballe Privatskoles Venner for spørgsmål
  • Udfyld sponsoraftalen på følgende link: "Sponsoraftale

Hvad sker der herefter?

  • Når betalingen af sponsoratet er registreret, kontaktes sponsor vedr. praktisk information omkring logo m.m. i forbindelse med eksponering.

Såfremt der er yderlige spørgsmål, er man meget velkommen til at rette henvendelse til:

Peder Breinholt - Formand, Bredballe Privatskoles Venner

Telefonnr.: +45 30 66 46 54

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst