Regler på skolen


Ordensregler / Samværsregler for Bredballe Privatskole

Grundlaget for reglerne:

Man skal udvise respekt og hensynsfuldhed overfor hinanden, overfor skolen som helhed og overfor skolens renommé hos naboer, lokalsamfund etc.

”Vær mod andre som du vil have, de er mod dig”

 • Alle taler respektfuldt til hinanden.
 • Spisesamlingen forgår i ro og orden. Samlingen ophører når ansvarlig lærer giver tilladelse. Alle
 • rydder op efter sig selv og hinanden – Fælles ansvar.
 • Alle møder til tiden. Vi forventer man er velforberedt til timerne og har lavet sine lektier.
 • Vi færdes roligt og ordenligt på skolen, bruger møbler og andet inventar efter hensigten, dette
 • gælder også skolens udeområde (legeplads, bålplads, etc.). Man hæfter for det som ødelægges.
 • Mobning på skolen og i fritiden inkl. de sociale medier, er under ingen omstændigheder accepteret.
 • Alle rydder op i klassen efter endt skoledag.
 • Der må ikke kastes med sne i frikvartererne.
 • Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden.
 • Man må ikke slås på skolen.
 • Vold mod ansatte medfører politianmeldelse samt inddragelse af SSP.
 • Eleverne bruger ikke udesko inde.
 • Overtøj hænges på knage ved indgangen/klasserne.
 • Det er ikke tilladt at sidde med huer, kasketter på i timerne.
 • Mobiltelefoner, iPads og lign, ligger i tasken og er lydløse, fra man møder i skole, til man går hjem.
 • Overtrædelse medfører inddragelse til slut skoledag, dog kræver udlevering godkendelse fra forældre.
 • Tablet og Laptop må bruges i undervisningen efter aftale med læreren. Hvis eleverne bruger andre medier f.eks. Facebook, Twitter el. lign. medfører det inddragelse til slut skoledag, dog kræver udlevering godkendelse fra forældre.
 • Tyggegummi er ikke tilladt hos eleverne.
 • Der må ikke spises slik, chips eller drikkes sodavand, energidrikke, Ice tea og lignede i skoletiden.
 • Der må kun ved særlige lejligheder, såsom fødselsdage, julearrangementer m.m. deles kage/slik ud i klasserne.
 • Det er tilladt at drikke vand i timerne, såfremt det er anskaffet før timens start og forudsat, at det sker uden ulempe for undervisningen.
 • Røgfri skole, både for elever og lærere. Gælder cigaretter, snus, E-cigaretter og lignede.
 • Indtagelse/påvirket af rusmidler og alkohol, medfører øjeblikkelig bortvisning.
 • Al brug af åben ild på skolens område er strengt forbudt. Dog kan den enkelte lærer i december måned tillade, at der tændes kalenderlys i klasserne, i den tid, hvor læreren er til stede. Det er lærerens ansvar at lyset er slukket efter endt lektion og lighteren/tændstikkerne ikke er til stede i klasselokalet.
 • Vi forventer at skolens bøger bliver indbundet og man passer på disse. Forældrene/eleven har erstatningsansvar for evt. ødelagte bøger, eller bøger som er væk.
 • Man må ikke bruge farligt legetøj i skoletiden (Rulleskøjter og skateboards er at betragte som farligt legetøj og derfor ikke tilladt i skoletiden).
 • 1 dags fritagelse godkendes og aftales med klasselæreren, 1 – 3 dages fritagelse godkendes af skoleleder, ud over 3 dage skal der udfyldes en ”aftale om fritagelse fra undervisningen” med underskrift fra forældre og skoleleder.
 • Sygemelding sker om morgenen via VIGGO inden skoledagens start.

Herudover kan der gælde forskellige aftaler på de forskellige klassetrin.

Overtrædelse af ovenstående regler medfører kontakt til forældrene, ofte med en seddel 1. gang som skal underskrives af forældrene. Ved gentagende overtrædelser indkaldes til samtale på skolen, med henblik på om eleven skal fortsætte på Bredballe Privatskole.

Det er klasselærerens ansvar at kontakte forældrene ved overtrædelse af skolens ordensregler.

Ovenstående regler er godkendt af Bestyrelsen og i samarbejde med lærergruppen for Bredballe Privatskole den 19.11.14 opdateret den 05.11.17

Hent ordensregler på PDF her. 

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst