SFO


SFO’en er et fritidstilbud hvor leg og kammeratskab har fuld fokus. 

I vores SFO:

 • Er der et godt miljø for alle børn
 • Har barnet mulighed for at udfolde sig på forskellige måder 
 • Lærer barnet at sætte sine egne grænser
 • Indgår barnet i forskellige relationer med andre børn og voksne
 • Oplever barnet tryghed, anerkendelse og får succesoplevelser
 • Har barnet medbestemmelse i hverdagen
 • Spiser vi fælles eftermiddagsmad hver dag 

Aktiviteter i SFOen

Vi laver aktiviteter, der lægger op til både motoriske, sanselige og kreative udfoldelser.

Vi bruger naturen aktivt, da den giver hjernen et frirum, hvor vi på én gang kan arbejde med alle sanser med tid til ro, omtanke og fordybelse.
Der inspireres til både fri leg, men også planlagte aktiviteter, som man frivilligt kan melde sig til.

Blandt aktiviteterne kan nævnes:

 • Laver pynt til højtiderne
 • Går i køkkenet og bager
 • Spiller brætspil
 • Planter blomster
 • Tager på tur i skoven
 • Laver bål
 • Leger på legepladsen
 • Spiller boldspil udendørs eller i hallen
 • Klatrer i træer
 • Bygger huler i skoven
 • Har en årlig sommerfest for SFO børnene 

Morgenmodulet kan bruges af alle og eftermiddagsmodulet er for eleverne i 0.-3. klasse.

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst