Optagelse


Vi har i øjeblikket mange henvendelser vedrørende optag til skolen. Vi gør vores ypperste for at give en hurtig tilbagemelding.

Indmeldelse til eksisterende klassetrin

 1. Kontakt skoleleder, Anders Kroman via mail eller telefon for at få en indledende snak og høre om der er plads på det pågældende klassetrin.
 2. Møde mellem forældre, skoleleder og klasselærer. Mødet har til formål at afdække, om der er et match mellem det vi kan tilbyde og de behov og ønsker eleven og forældrene har.
 3. Eleven vises rundt på skolen og taler med en kommende lærer med henblik på at give tryghed i forhold til de efterfølgende besøgsdage.
 4. Eleven har 2 uforpligtende besøgsdage på skolen, hvor eleven deltager i klasseundervisningen.
 5. Opfølgningsmøde med forældre, elev, skoleleder og klasselærer. 
 6. Såfremt der er enighed omkring ønsket optagelse, optages eleven på skolen. I den forbindelse opkræves et optagelsesgebyr på 1.500 kr. Såfremt der tidligere er betalt venteliste gebyr modregnes dette.

Indmeldelse ved skolestart

Vi registrerer løbende kommende elever på venteliste til opstart i førskolen, som starter 1. april hvert år.

Venteliste- og optagelsesprocedure foregår som følger:

 1. Du udfylder formularen "Ansøgning om optagelse på Bredballe Privatskole"
 2. Du indbetaler et ventelistegebyr på 500 kr. pr. elev på konto 9402 1194 4396 eller på MobilePay (se nedenfor)
 3. Husk at angive barnets navn og klassetrin på indbetalingen.
 4. Du modtager en bekræftelse pr. e-mail om, at dit barn er sat på venteliste
 5. Vi indkalder løbende til samtaler med henblik på optagelse til førskolen. Vi forventer at klassen er sammensat inden efterårsferien til opstart i førskolen april året efter.
 6. Alle på venteliste modtager en skriftlig besked om, hvorvidt de er optaget.
 7. I forbindelse med optagelse på skolen indbetales det resterende optagelsesgebyr på 1000 kr.

Skolen forbeholder sig ret til at kontakte den afleverende institution for at indhente oplysninger om den kommende elev.

I er altid velkomne til at tage kontakt til skolen for information og besøg.

Klik på MobilePay billede, hvis du browser siden på din mobil, for at starte MobilePay fra mobilen

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst