• Værdier

Vi brænder for at udvikle eleverne som hele mennesker. Vi møder eleverne med smil og tydelige engagerede lærere. Nærhed og gode relationer er hos os i fokus, da det er forudsætningen for høj faglighed, trivsel og personlig udvikling. Nedenfor har vi sat ord på, hvordan værdierne kommer til udtryk i hverdagen.


Faglighed

• Klasser med 16 elever gør, at der er tid og ro til at følge og udvikle den enkelte elev både fagligt og personligt.
• Kompetente og fagligt dygtige lærere, der brænder for at undervise og har rammerne til at gennemføre en velforberedt undervisning med klare læringsmål.
• Innovation og entreprenørskab som pædagogisk indsatsområde, hvor idé-udvikling og samarbejde med nærmiljøet er i fokus.
• Flere lektioner i dansk, matematik, engelsk og tysk er med til at sikre den høje faglighed og tid til fordybelse.
• Flere årlige skole-hjemsamtaler samt udførlige elevplaner med opfølgende handlepunkter.
• Lærerne underviser som udgangspunkt i deres linjefag.

Trivsel

• Fælles morgensamling, hvor vi synger og fælles beskeder gives.
• Fælles madordning, hvor eleverne aktivt deltager i tilberedningen på tværs af årgange.
• Aktivt elevråd, der har indflydelse, og tager ansvar ifht. skolen.
• Hurtig og konstruktiv konfliktforebyggelse samt tydelig antimobbepolitik.
• Tydeligt regelsæt, der underbygger arbejdsro, fordybelse og en god tone.
• Et tæt skole-hjem samarbejde, hvor lærere og forældre kender hinanden godt.

Personlig udvikling

• Lærerne har tid til at følge op og udvikle den enkelte elev både fagligt og socialt.
• Lærerne medvirker til, at eleverne udvikler tolerance og en demokratisk dannelse, som sætter dem i stand til at værdsætte forskellige kompetencer og værdier.
• Vores læringsmiljø lærer eleverne at turde stå frem og være sig selv.