God Læsestart


Den første læseundervisning har høj prioritet på Bredballe Privatskole. For som tidligere undervisningsminister, Bertel Haarder, har udtalt, så er ”Læsning alle fags moder”. Det betyder, at læsning har afgørende betydning for elevernes tilegnelse af viden i alle fag. Vi vægter derfor, at eleverne kommer så godt og hurtigt i gang med tilegnelse af skrive- og læse kompetencer.

Vi vægter en læse-skriveundervisning, der tager udgangspunkt i elevernes erfaringer med skriftsproget og det gøres i en undervisning, der arbejder med metoderne opdagende læsning og skrivning.

Opdagende skrivning

Det er ingen tilfældighed, at skrivning er nævnt først, da flere undersøgelser og projekter har vist, at eleverne igennem opdagende skrivning tilegner sig alfabetet og dets lyde hurtigt og uden nødvendigvis at vente på lærerens grundige bogstavgennemgang. Eleverne skriver sig på denne måde ind i læsningen ved, at de tilegner sig bogstav-lydforbindelserne som er en forudsætning for læsning. Opdagende skrivning kaldes også for børnestavning, da det betegner, at der ikke er tale om korrekt stavning og skrivning, men derimod en anerkendelse af elevernes eksperimenterende proces, hvor de lærer mere og mere om skriftsprogets opbygning.

Opdagende Læsning

Opdagende læsning kendetegner ligeledes en proces, hvor alt ikke er læst korrekt, men hvor eleverne tilegner sig læseprocessen i overensstemmelse med deres viden om, hvordan bogstaverne anvendes i læseprocessen. I starten vil det være at stemme læseforsøgene af med ordenes begyndelseslyde. Den første læsning er kendetegnet ved, at eleverne støtter sig meget til bogens billeder, og derfor kaldes dette første trin for billed- og huskelæsning. I takt med, at eleverne opnår større og større kompetence i at sammensætte bogstavernes lyde, så vil de kunne læse små tekster og sætninger bestående af lydrette ord på to til tre bogstaver. På den måde vil eleverne komme tættere og tættere på teksten i deres vej frem mod selvstændige læsere i løbet af indskolingsårene.

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst