Sundhedsplejerske


Sundhedsplejersken deltager i det generelle sundhedsfremmende arbejde på skolen og arbejder tæt sammen med skolens lærere og med børnenes forældre. Formålet er, at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens opgaver ifht skolebarnet:

  • at støtte det enkelte barn, så det selv ved, hvad der er sundt og der­med får mulighed for et godt liv
  • at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
  • at opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene her­om
  • at foreslå hjælp og støtte, hvis der er et behov og måske inddrage andre samarbejdspartnere

Skolen følger de generelle tilbud fra Vejle Kommune omkring skolesundhedspleje. Læs mere her:

Sundhedsplejerske, Stine, er tilknyttet Bredballe Privatskole.
Kontaktoplysninger: 
Stine
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tandpleje

Efter skolestart får dit barn regelmæssige undersøgelser og behandling efter behov. Al undersøgelse og behandling foretages i Sundhedshuset Vejle.

Sundhedshuset Vejle

Vestre Engvej 51, Indgang B 

7100 Vejle

www.vejle.dk/tandplejen

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst