Klassekvotient


På Bredballe Privatskole går faglighed og trivsel hånd i hånd. Der skal være plads til den enkelte elevs personlige udvikling og for at understøtte dette, har vi valgt at have mindre klasser.

Kontakten mellem undervisere og elever er afgørende for en vellykket undervisning og elevernes læring. Mindre klasser giver mere tid til den enkelte elev – det bliver lettere at fokusere, og der er færre forstyrrelser. Muligheden for at opbygge gensidig tillid mellem elever og underviser øges, og der er gode muligheder for at møde den enkelte elevs behov gennem en differentieret undervisning. 

Når eleverne bliver ældre får deres jævnaldrende større betydning, og de får et øget behov for at have andre elever at spejle sig i – det bliver vigtigere med et mangfoldigt miljø. De ældste elever skal også forberedes til den kommende ungdomsuddannelse, hvor der ofte er mange unge mennesker i klasserne. På Bredballe Privatskole øges antallet af elever i klasserne derfor med klassetrinnet.

Igennem skoleforløbet øges elevtallet i klasserne, hvor vi tilstræber en glidende optagelse på den måde, at vi i løbet af indskolingen 1.-3. klasse løbende vil optage eleverne frem mod 4. klasse. Ligeledes i løbet af mellemtrinnet frem mod 7. klasse. Det betyder derfor, at disse elevtal er vejledende. I udskolingen får deres jævnaldrende større betydning, og de får et øget behov for at have andre elever at spejle sig i – det bliver vigtigere med et mangfoldigt miljø. På Bredballe Privatskole øges antallet af elever i klasserne derfor løbende, og det er vigtigt for os også at sikre fyldte klasser i udskolingen. Det mener vi bedst sikres via disse glidende overgange og løbende elevoptagelser. En udvidelse af elevtallet sker altid i tæt samarbejde med klassens lærere.

På Bredballe Privatskole tilstræbes følgende antal i klasserne jf. teksten ovenfor:

  • 16-18   elever i 0. – 3. klasse
  • 18-20   elever i 4. – 6. klasse
  • 20 (22) elever i 7. – 9. klasse

Karl Bjarnhofs vej 6
7120 Vejle Øst