Priser pr. 1. januar 2018

Skolepenge Barn 1 Barn 2 Øvrige børn
Skolepenge (12 rater) 1.250,- 625,- (50% Rabat) 313,- (75% Rabat)
Madpenge (11 rater) 330,- 330,- 330,-
Materialepenge to gange pr. skoleår (aug. og feb.) 600,- 600,- 600,-
Førskole (april – juni)* 2175,- 2175,- 2175,-

* Beløbet er inkl. SFO og ekskl. madpenge. I april måned skal ligeledes betales materiale penge for førskolen.

Der gives søskenderabat til hele og ”halve” søskende, med samme bopælsadresse.

SFO* Pris pr. måned Målgruppe
Morgen kl. 7 – 8 (11 rater) 290,- Kan bruges af alle
Eftermiddag kl. 14 – 17 (11 rater) 765,- Kun for 0. – 3. kl.
Tilkøb for uge 27 i juli måned 800,- Kun for 0. – 3. kl.

* Der gives ikke søskenderabat på SFO

Pris eksempler

Eksempel 1

Elev i 0. klasse, der går i morgen og eftermiddags SFO. Den gennemsnitlige pris er 2620 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad, materialer og SFO morgen og eftermiddag.

Eksempel 2

Elev i 4. klasse, der ikke benytter SFO’en. Den gennemsnitlige pris er 1653 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad og materialer.

Priser fordelt pr. mdr. Eksempel 1 Eksempel 2
August 3235 2180
September 2635 1580
Oktober 2635 1580
November 2635 1580
December 2635 1580
Januar 2635 1580
Februar 3235 2180
Marts 2635 1580
April 2635 1580
Maj 2635 1580
Juni 2635 1580
Juli 1250 1250