Priser pr. 1. august 2019

Skolepenge Barn 1 Barn 2 Øvrige børn
Skolepenge (12 rater)* 1.300,- 650,- (50% Rabat) 325,- (75% Rabat)
Madpenge (11 rater) 340,- 330,- 330,-
Materialepenge to gange pr. skoleår (aug. og feb.) 600,- 600,- 600,-
Førskole (april – juni)** 2175,- 2175,- 2175,-

* 9. klasse betaler 11 rater.

** Beløbet er inkl. SFO og ekskl. madpenge. I april måned skal ligeledes betales materialepenge for førskolen.

Der gives søskenderabat til hele og ”halve” søskende, med samme bopælsadresse. Dog ydes der ikke søskenderabat i forbindelse med førskolen.

SFO* Pris pr. måned Målgruppe
Morgen kl. 7 – 8 (11 rater) 299,- Kan bruges af alle
Eftermiddag kl. 14 – 17 (11 rater) 788,- Kun for 0. – 3. kl.
Tilkøb for uge 27 i juli måned 800,- Kun for 0. – 3. kl.

* Der gives ikke søskenderabat på SFO

Pris eksempler

Eksempel 1

Elev i 0. klasse, der går i morgen og eftermiddags SFO. Den gennemsnitlige pris er 2.708 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad, materialer og SFO morgen og eftermiddag.

Eksempel 2

Elev i 4. klasse, der ikke benytter SFO’en. Den gennemsnitlige pris er 1.712 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad og materialer.

Priser fordelt pr. mdr. Eksempel 1 Eksempel 2
August 3327 2240
September 2727 1640
Oktober 2727 1640
November 2727 1640
December 2727 1640
Januar 2727 1640
Februar 3327 2240
Marts 2727 1640
April 2727 1640
Maj 2727 1640
Juni 2727 1640
Juli 1300 1300