Priser skoleåret 2017/2018

Skolepenge Barn 1 Barn 2 Øvrige børn
Skolepenge (12 rater)* 1.250,- 625,- (50% Rabat) 313,- (75% Rabat)
Madpenge (11 rater) 325,- 325,- 325,-
Materialepenge to gange pr. skoleår (aug. og feb.) 600,- 600,- 600,-
Førskole (april – juni)** 2175,- 2175,- 2175,-

** Beløbet er inkl. SFO og ekskl. madpenge. I april måned skal ligeledes betales materiale penge for førskolen.

Der gives søskenderabat til hele og ”halve” søskende, med samme bopælsadresse.

SFO* Pris pr. måned Målgruppe
Morgen kl. 7 – 8 (11 rater) 275,- Kan bruges af alle
Eftermiddag kl. 14 – 17 (11 rater) 725,- Kun for 0. – 3. kl.
Tilkøb for uge 27 i juli måned 450,- Kun for 0. – 3. kl.

* Der gives ikke søskenderabat på SFO

Pris eksempler

Eksempel 1

Elev i 0. klasse, der går i morgen og eftermiddags SFO. Den gennemsnitlige pris er 2565 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad, materialer og SFO morgen og eftermiddag.

Eksempel 2

Elev i 4. klasse, der ikke benytter SFO’en. Den gennemsnitlige pris er 1648 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad og materialer.

Priser fordelt pr. mdr. Eksempel 1 Eksempel 2
August 3175 2175
September 2575 1575
Oktober 2575 1575
November 2575 1575
December 2575 1575
Januar 2575 1575
Februar 2575 1575
Marts 2575 1575
April 2575 1575
Maj 2575 1575
Juni 2575 1575
Juli 1250 1250