Priser pr. 1. januar 2019

Skolepenge Barn 1 Barn 2 Øvrige børn
Skolepenge (12 rater) 1.275,- 638,- (50% Rabat) 319,- (75% Rabat)
Madpenge (11 rater) 340,- 330,- 330,-
Materialepenge to gange pr. skoleår (aug. og feb.) 600,- 600,- 600,-
Førskole (april – juni)* 2175,- 2175,- 2175,-

* Beløbet er inkl. SFO og ekskl. madpenge. I april måned skal ligeledes betales materiale penge for førskolen.

Der gives søskenderabat til hele og ”halve” søskende, med samme bopælsadresse. Dog ydes der ikke søskenderabat i forbindelse med førskolen.

SFO* Pris pr. måned Målgruppe
Morgen kl. 7 – 8 (11 rater) 299,- Kan bruges af alle
Eftermiddag kl. 14 – 17 (11 rater) 788,- Kun for 0. – 3. kl.
Tilkøb for uge 27 i juli måned 800,- Kun for 0. – 3. kl.

* Der gives ikke søskenderabat på SFO

Pris eksempler

Eksempel 1

Elev i 0. klasse, der går i morgen og eftermiddags SFO. Den gennemsnitlige pris er 2683 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad, materialer og SFO morgen og eftermiddag.

Eksempel 2

Elev i 4. klasse, der ikke benytter SFO’en. Den gennemsnitlige pris er 1687 kr./måned. Priserne indeholder således: Skole, mad og materialer.

Priser fordelt pr. mdr. Eksempel 1 Eksempel 2
August 3302 2215
September 2702 1615
Oktober 2702 1615
November 2702 1615
December 2702 1615
Januar 2702 1615
Februar 3302 2215
Marts 2702 1615
April 2702 1615
Maj 2702 1615
Juni 2702 1615
Juli 1250 1250